Archive for mars 20th, 2009

Se om sitt hus

fredag, mars 20th, 2009

Dags att se om sitt i hus. Innebörden kan vara mångtydig allt ifrån att titta över bolånen, skaffa inbrottslarm eller se om sin egen livssituation.
Allt hänger på något sätt ihop med begreppet säkerhet. Som också det har en bred tolkning vad det egentligen skall uttolkas.
Men i tider som dessa när orosmolnen hoppas runt om. Kan det vara aktuellt att se om sitt eget hus.