Archive for the ‘Val’ Category

Dags

söndag, juni 7th, 2009

igen för ett val. Det till EU. Ingen större sak egentligen, ett val utan större betydelse men prestigefullt för många. Då det kan innebära en hel del intäkter för de som väljs. Här kan man fundera om andra val.