inte en förstås men förr eller senare lär vi få någon form av vår även om det just nu känns mycket långt fram i tiden.  Om med tö kommer vatten, mycket vatten efter den här vintern i alla fall. Ja efter förra vintern också då förstås. Och kan kanske finnas anledning att fundera lite på det här med vattenfilter för rening då.

Leave a Reply